m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

REKONŠTRUKCIA MURÁŇ

Momentálne prebieha realizácia

 

ROK:   2021

MIESTO: Muráň

ENERGETICKÉ HODNOTENIE: Pasívny, rekonštrukcia

REKONŠTRUKCIA

Koncept návrhu zachováva existujúce konštrukcie rodinného domu po úroveň podlahy prvého nadzemného podlažia – v suteréne zostane dielňa aj skladové priestory. Na obryse súčasného rodinného domu bude umiestnená hmota novostavby s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešená sedlovou strechou. Do tejto hmoty sa umiestnia vstupné priestory, zázemie a spálne. Hlavný spoločenský priestor ale kvôli svojej nadštandardnej veľkosti pôdorysne vytŕča z pôvodnej hmoty smerom do záhrady – návrh využíva zaujímavý moment výškového rozdielu v rámci interiéru. Tým bude dosiahnutý čiastočne oddelená dispozícia obývačky na hornom polpodlaží a kuchyne s jedálňou na úrovni okolitého terénu. Nová hmota je koncipovaná ako moderná dostavba s plochou pochôdznou strechou a nadštandardnými preskleniami. Interiérové priestory plynulo prechádzajú na veľkú krytú terasu a následne do záhrady.
V návrhu je použitý moderný architektonický jazyk, narábajúci s tvaroslovnými prvkami miestnej zástavby a rešpektujúci ráz okolitej obce. Hmota na pôvodnom obryse rodinného domu je navrhnutá s vegetačnou fasádou. Hmoty prístavby (kuchyňa, jedáleň, krytá terasa, sklad a schodisko pri vstupe do domu) je navrhnutá s kamenným obkladom z vápenca. Strecha je navrhnutá zo svetlého plechu a na juhovýchode je doplnená vikierom zasahujúcim do vegetačnej fasády.

MOMENTÁLNE PREBIEHA REALIZÁCIA ...