m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

PASIVNÍ DŮM ZET

Specialitou domu je tvar, který byl formován pohybem slunce, stínící hranou schodiště a zastíněním okolní zástavbou.

 

ROK:   2016

MÍSTO:   Letovice, ČR

DOTACE:   585.000,- Kč

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ:   Pasivní

OBYTNÉMU PROSTORU DOMINUJE PROSKLENÍ V DÉLCE TÉMĚŘ SEDMI METRŮ, KTERÉ DŮM PŘIROZENĚ PROPOJUJE SE ZAHRADOU

TVAR, KTERÝ
BYL FORMOVÁN POHYBEM SLUNCE

Specialitou domu je tvar, který byl formován pohybem slunce, stínící hranou schodiště a zastíněním okolní zástavbou.
Při návrhu zde bylo uvažováno s maximalizací tepelných zisků v zimním období, což se projevuje například na zkosených ostěních na východ a západ. Naopak pro minimalizaci tepelných zisků v letním období byl navržen balkón a schodiště, díky kterému jsou ostění oken navržena v šikmém tvaru. Dům využívá ekonomické výhodnosti centrální dispozice. Obytnému prostoru dominuje prosklení v délce téměř sedmi metrů, které dům přirozeně propojuje se zahradou. Zděný dům díky založení základové desky na granulátu z pěnového skla využívá přirozeně velké množství naakumulované energie.

PŘI NÁVRHU BYLO UVAŽOVÁNO S MAXIMALIZACÍ TEPELNÝCH ZISKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ