m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

PASíVNy DoM ZET

Špecialitou domu je tvar, ktorý bol formovaný pohybom slnka, tieniacou hranou schodiska a zatienením okolitou zástavbou.

 

ROK:   2016

MIESTO:   Letovice, ČR

ENERGETICKÉ HODNOTENIE:   Pasívny

OBYTNÉMU PRIESTORU DOMINUJE PRESKLENIE S DĹŽKOU TAKMER SEDEM METROV, KTORÉ DOM PRIRODZENE PREPÁJA SO ZÁHRADOU

TVAR, KTORÝ
BOL FORMOVANÝ POHYBOM SLNKA

Špecialitou domu je tvar, ktorý bol formovaný pohybom slnka, tieniacou hranou schodiska a zatienením okolitou zástavbou.

Pri návrhu bolo uvažované s maximalizáciou tepelných ziskov v zimnom období, čo sa prejavuje napríklad na skosených osteniach na východe a na západe. Naopak pre minimalizáciu tepelných ziskov tienením v letnom období bol navrhnutý balkón a schodisko. Šikmý tvar ostenia okien na južnej fasáde je určený pohybom slnka a zatienením. Dom využíva ekonomickej výhodnosti centrálnej dispozície. Obytnému priestoru dominuje presklenie v dĺžke takmer sedem metrov, ktoré dom prirodzene prepája so záhradou. Murovaný dom vďaka založeniu základovej dosky na granuláte z penového skla využíva veľké množstvo prirodzene naakumulovanej energie.

PRI NÁVRHU BOLO UVAŽOVANÉ S MAXIMALIZÁCIU TEPELNÝCH ZISKOV V ZIMNOM OBDOBÍ