m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

USADLOSŤ NA ČERVENEJ HORE

Rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie.

 

ROK:   2020

MIESTO:   Krupina, Červená hora

ENERGETICKÉ HODNOTENIE:   A0 – dom s takmer nulovou potrebou energie

DOM S
TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE

Architektonický koncept domu vychádza z dialógu vidieckeho a nového (moderného). Vidiecke/historické je reprezentované hlavnou hmotou domu, najviac viditeľnou aj z ulice a od susedov. Je navrhnutá ako klasická stavba so škridlovou sedlovou strechou, bielou omietkou, priznanými odkvapmi a oknami s olemovaním šambránami. Jediný moderný prvok viditeľný od ulice je stvárnenie nevykurovaného skladu a prekrytia vstupu – tento moment človeku napovie, že niečo zaujímavé sa odohráva mimo jeho zorného poľa. Prekrytie vstupu a sklad je už súčasťou modernej hmoty domu, ktorá obsahuje obytnú časť pre rodičov a pracovňu – novodobé krídlo dispozície, navrhnuté s drevenou fasádou a plochou strechou, na ktorej bude vysadená vegetácia zodpovedajúca druhovému zloženiu biotopu z pozemku, eliminujúca možný negatívny dopad stavby na pôvodný porast na najmenšiu možnú mieru. Touto vegetačnou strechou je prekrytá aj juhovýchodná terasa, prístupná z pracovne aj obývačky, vyčnievajúca najvyššie nad terén.

Fasáda smerom do záhrady je kombináciou oboch hmôt (drevená fasáda, biela hlinená omietka), s preskleniami až po podlahu (kvôli solárnym ziskom a priamemu východu z izieb na juhozápadnú terasu). Juhozápadná terasa je tienená pergolou (vhodnou na porastenie popínavými rastlinami a/alebo viničom), ktorá v zime netieni a v lete sa potiahne textíliou, čím sa zamedzí prehrievaniu interiéru. Výškový rozdiel medzi terasou a záhradou je vyriešený hrou klasických a sedacích schodov.

Rodinný dom rešpektuje tradičné vidiecke tvaroslovie a modernými prvkami reaguje na súčasné potreby jeho obyvateľov a na prirodzený sklon svahu pozemku. Pomocou najmodernejších postupov a technológií bude minimalizovaný vplyv stavby na okolité prírodné prostredie. Dom je navrhovaný v energetickej triede A0 (s prvkami pasívneho domu) a s použitím maxima prírodných a miestnym materiálov. Celý koncept využívania pozemku v budúcnosti bude založený na tradičných formách obhospodarovania krajiny, s dôrazom na zachovanie a obnovenie biodiverzity lúčnych a pasienkových porastov – v hornej časti budú trávnaté porasty kosené ručne, z vysádzaných drevín budú využívané len druhy miestnej proveniencie spolu s tradičnými odrodami ovocných stromov, v spodnej časti pozemku bude prebiehať extenzívna pastva koní rešpektujúca únosnosť biotopu, eliminujúca sukcesiu krovinami a redukujúca možné rozširovanie nepôvodných druhov rastlín.

NA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII TOHTO DOMU PRÁVE PRACUJEME ...