m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

REKONŠTRUKCIA MODRA

Momentálne prebieha realizácia

 

ROK:   2020

MIESTO:   Modra, Harmónia

ENERGETICKÉ HODNOTENIE: Pasívny, rekonštrukcia

REKONŠTRUKCIA

Zámerom bolo vytvoriť moderný rodinný dom, spĺňajúci nové priestorové požiadavky investora a zároveň zachovávajúci niektoré pôvodné architektonické prvky. Keďže veľkosť domu je dostatočná, základná hmota bola zachovaná (s pribudnutím tepelnej izolácie) – najväčšie zmeny sú navrhované v rámci dispozície. Kvôli adaptácii na novú funkciu je navrhované odstránenie väčšiny vnútorných priečok, tvoriacich hygienické jednotky a množstvo menších izieb. Taktiež je navrhnutá nová pozícia schodiska vedúceho na druhé nadzemné podlažie, ktorá uvoľní priestor pre veľkú prepojenú obývačku s kuchyňou a jedálňou (siahajúcu od južného priečelia až po terasu pri severnej fasáde).

Zachované sú prvky pôvodnej architektúry – materiálové riešenie škridlovej strechy s presahom, olemovanie otvorov šambránami, rímsy či farebné rozlíšenie vystupujúceho soklu. Objekt je doplnený o terasu orientovanú na sever do záhrady, sčasti prekrytú pergolou. Taktiež je navrhované prekrytie vstupu. Obe pergoly sú výškovo umiestnené na pôvodnej rímse.

Južná fasáda je obohatená o nový pozdĺžny otvor, presvetľujúci obývačku a pracovňu, ktorý rieši neadekvátne proporcie pôvodných otvorov, vzniknutých postupne pri rekonštrukciách či nadstavbe.

MOMENTÁLNE PREBIEHA REALIZÁCIA ...