Co to jsou pasivní domy?

Pasivní domy jsou jedinečným řešením pro stavební záměry. Bez ohledu na způsob využití (ať už rodinný dům, kancelářský objekt, či výrobní hala) zaručují 90% úsporu energií. Pasivní dům tak snižuje náklady na Vaše bydlení a navíc přispívá k jeho lepší kvalitě. Z mnoha vědeckých studií a řady realizovaných projektů vyplývá, že pro pasivní domy jsou charakteristické tyto hlavní výhody:


  • nižší provozní náklady, nezávislost (zvyšující se ceny energií se na Vaší peněžence skoro neprojeví)
  • šetrnost k životnímu prostředí (nízká energetická náročnost, využívání obnovitelných zdrojů energie)
  • zdravé prostředí, vhodné pro astmatiky (speciální vzduchotechnika zaručuje neustálý přísun čerstvého vzduchu)
  • nepotřebuje klimatizaci (v zimě hřeje a v létě chladí)
  • náklady na výstavbu se příliš neliší od standardního domu (vícenáklady jsou do 10 %, pasivní domy nejsou tedy jen pro bohaté, naopak)
  • skvělé odhlučnění (speciální izolace snižuje propustnost hluku z vnějšího prostředí)

 … a spousta dalších výhod, jako např. rovnoměrně rozložená teplota v místnostech, netvoří se průvan, prostor není zmenšen radiátory, vysoká odolnost proti prašnosti. 

 

Jak pasivní domy fungují?

Podstata pasivních domů spočívá v maximálním využívání přírodních zákonů. V zásadě lze vymezit tři hlavní zásady pasivních domů:


  • dokonalá tepelná izolace
  • regulace proudění vzduchu a jeho rekuperace (mísení teplého vzduchu zevnitř se studeným venkovním vzduchem)
  • maximální využívání energie z vnějších (solární energie) a vnitřních zdrojů (lidské teplo či teplo domácích miláčků)

O kolik se mi pasivní dům při výstavbě prodraží?

Z mnoha příkladů z praxe vyplývá, že pasivní dům není rozhodně nákladnou záležitostí, jak se obecně soudí. Je sice důležité použít silnější a kvalitnější vrstvu izolace, stejně jako speciální okna a vzduchotechniku. Na druhou stranu nemusíte pořizovat radiátory, rozvody či vytápěcí kotel. Náročnější klienti jistě ocení, že vzduchotechnika v pasivních domech plně a efektivně nahrazuje klimatizaci. V konečném důsledku by vícenáklady pasivního domu oproti konvenční stavbě neměly přesáhnout 10 % (spočítejte si, o kolik se pasivní varianta prodraží, ale kolik nakonec ušetříte).

 

Mohu v pasivním domě otevírat okna?

Přirozeně ano, v tomto ohledu nejste vůbec omezeni. Ovšem, vzhledem k dokonalé vzduchotechnice nebudete otvírání oken vůbec potřebovat.

 

Jak je v pasivním domě řešen ohřev vody?

Pasivní domy mohou používat běžný systém ohřevu vody jako konvenční stavby. Pro ještě vyšší úsporu energie se však doporučuje využívání solárních kolektorů či jiných energeticky úsporných zařízení.

 

Nebude mi v zimě zima?

V žádném případě. Obava z chladu v zimě je neopodstatněná. Přestože pasivní dům spotřebuje pouze 10 % energie konvenční stavby (pasivní dům má průměrnou spotřebu 15 kWh/m2 a běžný dům desetkrát tolik), neprojeví se tato úspora na Vašem pohodlí. V případě velkých venkovních mrazů je možno použít vnitřní tepelné zdroje (např. elektrické kamínka, krbová kamna). Jejich spotřeba je však již započítána do průměrné roční spotřeby pasivního domu 15 kWh/m2.

 

Mohu pasivní dům postavit kdekoliv?

Je pravda, že pasivní domy kladou určité nároky na situaci stavební parcely. Ideální je samozřejmě orientace parcely na jih. S úspěchem lze pasivní dům situovat i na východ či západ. Přirozeně orientace parcely na sever je nevhodná, ovšem severní orientace je nevhodná i pro konvenční stavbu.

 

Je systém pasivního domu stabilní a bezpečný?

Ze zkušeností z praxe vyplývá, že varianta pasivního domu je minimálně stejně tak odolná vůči poruchovosti jako konvenční stavba. Systém je velice jednoduchý a neklade žádné omezení vnitřnímu designu. Navíc použití speciálních a nehořlavých izolací snižuje i nebezpečí požáru.

 

Nejsou pasivní domy nevyzkoušenou novinkou?

V žádném případě. Česká republika je sice s výstavbou trochu pozadu, ale jinde po světě již existuje na tisíce ozkoušených a prověřených pasivních domů. Co do obliby pasivních domů vévodí v Evropě Rakousko a Německo (více informací naleznete na oficiálním portálu neziskové organizace Centrum pasivního domu).